Deze cursus richt zich op het berekenen van vermoeiingsgedrag. In verreweg de meeste gevallen gaan vermoeiingssimulaties hand in hand met FEM simulaties. Zelfs voor een relatief eenvoudige levensduurberekening is een nauwkeurige voorspelling van de optredende spanning en/of rek uiterst belangrijk. Omdat in de praktijk de vermoeiingsanalyse en de FEM analyse vaak door dezelfde persoon worden uitgevoerd is het noodzakelijk om voldoende van beide vakgebieden te weten.

Het vermoeiingsgedeelte van de cursus wordt gegeven door Johannes Homan van Fatec Engineering. Onderdelen die hij behandelt zijn:

  • Inleiding en achtergrond: Het vermoeiingsmechanisme in het materiaal
  • Vermoeiingslevensduur
  • Scheurgroei
  • Reststerkte
  • Meshen voor vermoeiing, convergentiestudie
  • Vermoeiingsbelastingen in de praktijk
  • Vermoeiing in verbindingen
  • Modelleren van lasverbindingen
  • Singulariteiten
  • Lineair vs. niet-lineair, hot-spot stress

Cursusmethode

De cursus is onafhankelijk van het gebruikte FEM pakket. In de cursus zelf worden geen eindige elementen berekeningen uitgevoerd, maar er wordt met huiswerk gewerkt. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij met de FEM software van hun eigen bedrijf de FEM analyses uitvoeren. De resultaten van deze berekeningen worden dan verder in de cursus besproken en uitgewerkt. De cursus wordt gegeven op 29 maart en 5 april 2012.

Hier vindt u meer informatie over de cursus. Mocht u meer willen weten, bel ons dan!

f.jpg f.jpg
MGts