Uw afdeling voert eindige elementen simulaties uit of wil dat gaan doen. U gaat uw staf uitbreiden, of misschien bijscholen. Als u al eindige elementen (FEM, finite element method) gebruikt, bent u ook van mening dat goed opgeleide eindige elementen engineers de sleutelfactor zijn voor een succesvol gebruik.

Cursus op maat

Daar waar kennis of vaardigheden ontbreken, moet u die opvullen. De meeste FEM-cursussen zijn echter standaard cursussen. Uw medewerkers leren dan vooral dingen die ze al weten, of niet nodig hebben. Omdat uw organisatie uniek is, zijn uw behoeften wat training betreft dat ook. Onze insteek is dat wij uw medewerkers willen leren wat nodig is om hun werk beter uit te voeren. Dat doen wij door een maatwerk cursus (in company training) voor u te maken.

Focus op kwaliteit

Een volgend aspect waar wij u beter van dienst zijn en ons mee onderscheiden, is de focus van de FEM-cursus. Met de cursussen die meestal aangeboden worden, zijn de cursisten in staat zijn min of meer zelfstandig en simulatie op te zetten. Wij beginnen daar pas. Wij willen de cursist een kritische houding tegenover de resultaten bijbrengen. Ben ik er zeker van dat het goed is? En waarom? Een kritische FEM gebruiker is de sleutel tot betrouwbare resultaten en zekerheid!

Nazorg en service

Nu zijn uw medewerkers getraind in FEM, bent u dan klaar? Niet altijd. Het is niet reëel om te verwachten dat een FEM-cursus van een aantal dagen uw medewerkers tot allround FEM-experts maakt. Naarmate u meer van het potentieel van FEM ontdekt, wilt u dit op meer plekken inzetten. In zulke gevallen is het prettig dat uw medewerkers daar in begeleid worden. Wij leveren dan graag passende nazorg. Mogelijke situaties zijn het vastlopen met een analyse of een onduidelijkheid over het opzetten het nieuw type analyse, of andere vragen en/of uitdagingen op FEM gebied. In die gevallen staan wij voor u klaar.

Subsidie

Om een hele afdeling te trainen is een investering. De keuze voor deze investering wordt waarschijnlijk makkelijker gemaakt door een hulp van de overheid. De overheid subisidieert scholing voor uw medewerkers. Informatie daarover vindt u op www.ikkan.nl. Desgewenst brengen wij u ook met onze externe subsidieadviseur in contact. In een aantal gevallen zijn ook regionale subsidieregelingen van kracht.

MGts wil u graag uitleggen hoe u en uw afdeling hier beter van wordt!
chart.jpg
MGts